Xavier de Luca

Espanya

http://www.jiser.org/

Trobada Oberta. Acte 34. La Ciutat Altra
Xavier de Luca, Toni Serra, Marc Almodóvar, David Batlle, Giovanni Cioni, Arxius OVNI. 2016. Espanya. vo Castellà, Català.