Núria Parés

Espanya

i [&] Project, Torre Baró / Vallbona
Ramón Parramón, Núria Parés. 2003. Espanya. 30’