Job Ramos Perramón

Espanya

http://www.jobramos.net/

Per anar d'un lloc a un altre es tarda
Job Ramos Perramón. 2002. Espanya. 16’