Bound By Promises: Contemporary Slavery in Rural Brazil

Center for International Justice and Law, Comissio Pastoral da Terra, Witness. 2006. Brazil. vo Brazilian Portuguese, Anglès. s Anglès. 17’

v Brazilian Portuguese s Anglès


L'esclavitud contemporània és una realitat impactant: a Brasil, les autoritats reconeixen que almenys 25.000 treballadors rurals entren al cicle de l'esclavitud cada any. Homes a la recerca de treball són duts a ranxos aïllats, només per a descobrir que han estat enganyats en un sistema de servitud per deute. Tractats pitjor que animals, aquests homes són forçats a labors extenuants, a viure en barraques abarrotades de gent sense aigua potable. Sense sortida, viuen amb l'esperança de poder algun dia pagar la seva llibertat.

http://hub.witness.org/boundbypromises