Breaking the Bank

Big Noise Films. 2000. United States of America. vo Anglès. 75’

v Anglès


Després de la victòria de Seattle que va detenir a l'Organització Mundial del Comerç, desenes de milers de persones van convergir contra el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial en la seva reunió d'abril de 2000 a Washington D. C. Breaking the Bank és un treball de vuit autors de vídeo de Indymedia que proporciona la cobertura no corporativa que no es va veure en cap altre lloc.

http://www.bignoisefilms.com/