Breaking with Convention

Big Noise Films. 2008. United States of America. vo Anglès. 68’

v Anglès


Clips ràpids produïts per la cobertura diària de Democracy Now's per a les convencions Republicana i Demòcrata.

http://www.bignoisefilms.com/