Bronx Baptism

Dee Dee Halleck. 1980. United States of America. 27’

[480x360]

Un document sobre el ritual d'una missa; fe i extasis com supervivència en una comunitat puertorriqueña del South Bronx a Nova York.

http://www.deedeehalleck.org/