Descolgados

Taller de Vídeo Captura Raval

Francesc Capella, Robert Bachs, Albert Cantero. 2004. Espanya. vo Castellà. 15’

Algunes de les entitats que es preocupen o que realitzen tasques socials per la gent amb diferents problemes humans.

http://www.desorg.org/