Fallujah

Deep Dish TV. 2005. United States of America, Iraq. vo Àrab, Anglès. s Anglès. 30’

[480x360]

Fallujah és una col·laboració entre cineastes iraquians i nord-americans. Al novembre de 2004, els EUA van llençar una gran ofensiva contra la ciutat de Fallujah, destruint més del 70 per cent de la ciutat i obligant a milers de ciutadans a abandonar les seves llars. Per encàrrec del moviment antiguerra Code Pink, el cineasta iraquià Homodi Hasim va enviar un equip de realitzadors i periodistes a Fallujah per documentar la destrucció i la mort provocada per l'atac americà. Hasim també va entrevistar molts dels habitants de Fallujah que van haver de desplaçar-se als camps de refugiats de Fallujah i Bagadad.

http://www.deepdishtv.org/fallujah.htm


http://www.deepdishtv.org/fallujah.htm