i [&] Project, Torre Baró / Vallbona

Ramón Parramón, Núria Parés. 2003. Espanya. 30’

[640x480]

Aquest projecte audiovisual articula, a través de diferents veus, el procés d'habitar un territori que fins fa poc pertanyia a la perifèria de Barcelona. Torre Baró i Vallbona són dos barris que en l'actualitat es projecten com node de connexió i expansió del creixement metropolità. La breu història d'aquests barris és narrada des de distints eixos temàtics. Una fase inicial explica l'ocupació del territori a través del assentament i l'autoconstrucció. Una fase posterior caracteritzada per la lluita, el procés de reivindicacions sociopolítiques i la concreció del moviment associatiu; i una part final que dibuixa el possible futur en clau de connexió i relació amb el context urbà.