Mi:Mu

Ittalmaran, Barraka. 2005. Espanya, Austria. vo Alemany, Castellà. 45’

[480x360]

Un taller documental que va tenir lloc aquest estiu i la tardor de 2004 a Barcelona i Viena. Dos grups d'adolescents immigrants tenen la possibilitat de prendre les càmeres. Una reflexió sobre la immigració europea des de la mateixa immigració.

http://albamora.com/2007/01/01/mimu-migracion-y-multiculturalidad/