Mossos a Israel: Cursos de repressió. #TestedInCombat

Anónimo en la Red. 2014. Espanya. vo Català. s Castellà. 6’

v Català s Castellà


Vídeo realitzat a partir de l'espot publicitari de l'empresa: GuardianSpain,
especialitzada en cursos de formació en seguretat: no en contra d'un enemic extern, sinó en contra de l'amenaça que representen els propis ciutadans d'un país. Israel ofereix així la seva enorme i provada experiència en la repressió ciutadana, sobretot en contextos urbans.
Entre els seus clients hi ha els Mossos d’esquadra, la Guàrdia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, el Ministeri de l'Interior, etc. Els cursos, que valen entre 3.500 i 4.000€, els paguem entre tots els ciutadans.