S-11 Redux

GNN Guerrilla News Network. 2001. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 10’

[480x360]

Una Blitzkrieg (guerra llampec) rítmica confronta els missatges amb els que ens alimenten els mass media i el govern

http://gnn.tv/