A Tale of Two Cities

War Department. 1946. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 10’

Documental de propaganda dels Arxius del Centre de Pare Lorentz, del Museu Biblioteca Franklin D. Roosevelt i el Museu Presidencial. El vídeo mostra la destrucció d’Hiroshima i Nagasaki.