War Department

United States of America

El Departament de Guerra va ser el departament originalment responsable de l'operació i el manteniment de l'Exèrcit dels Estats Units. El Departament de Guerra també era responsable dels assumptes navals fins a l'establiment de la Secretaria de Marina en 1798 i per a la majoria de les forces aèries amb base a terra fins a la creació del Departament de la Força Aèria el 1947. El Secretari de Guerra va dirigir el departament de guerra al llarg de la seva existència.

El departament de guerra va existir des de 1789 el 18 de setembre de 1947, quan es va dividir en Departament de l'Exèrcit i el Departament de la Força Aèria i es va unir al Departament de la Marina com a part del nou establiment Militar Nacional (NME), anomenat el 1949 Departament de Defensa dels Estats Units.

El Secretari de Guerra, un civil amb responsabilitats com ara les finances i les compres i un paper menor en la direcció dels assumptes militars, va dirigir el Departament de Guerra.ment.

A Tale of Two Cities
War Department. 1946. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 10’