Whisky Tango Indian Uniform Quebec Whisky

José Manuel Palmeiro. 1993. Espanya. 5’

[640x480]

Rastrejo incert de les línies de comunicació traçades per mapes, icones i mitjos de difusió.