May 27, 2003

Arxius de Babilònia és un projecte dÂ'arqueologia medià tica contemporà nia una compilació de documents procedents de les obscures ments de lÂ'Imperi: promocionals governamentals i de les grans corporacions militars farmacèutiques digitals i dels se